เงื่อนไขในการเช่ากล้องและอุปกรณ์

 •      1. ผู้เช่าจะต้องวางเงินมัดจำกล้องและอุปกรณ์สำหรับการล็อกคิวอุปกรณ์ที่เช่า เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 500-1,000 บาท
 •          โดยโอนเงินค่ามัดจำ ชื่อบัญชี นายกิตติพัทธ์ คมคาย ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 57   เลขที่ 046-257860-1
 •          บัญชี ออมทรัพย์
 •      2. ผู้เช่าจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า ตัวจริงเท่านั้น พร้อมสำเนาทะเบียน ในวันที่ติดต่อรับกล้องและอุปกรณ์
 •          ผู้ให้เช่าจะคืนบัตรหลังจากที่ผู้เช่าได้ส่งมอบกล้องและอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 •      3. ผู้เช่าจะต้องรักษา ดูแล และใช้งานอย่างระมัดระวัง กล้องและอุปกรณ์ที่เช่า หากเกิดความเสียหายที่เกิดจากผู้เช่า
 •          ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในทุกกรณี
 •      4. ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณาในการให้เช่ากล้องและอุปกรณ์ และการวางเงินค่าประกันกล้องและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม
 •      5. สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้ผู้เช่า เช่ากล้องและอุปกรณ์เพื่อนำไปปล่อยเช่าช่วงต่อ
 •      6. ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าเช่าในวันที่รับกล้องและอุปกรณ์  โดยสามารถชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค ในนามบริษัท เคทีพี โปรดักชั่นส์ จำกัด

การติดต่อขอเช่ากล้อง

 •      1. เลือกกล้อง รุ่นของกล้องที่ต้องการแล้วแคปรูปภาพส่งไปทาง Line หรือแจ้งชื่อยี่ห้อ และรุ่นของกล้องที่ต้องการ 
 •      2. โอนเงินเพื่อจองคิวกล้องจำนวน 500-1,000 บาท ที่ คุณกิตติพัทธ์ คมคาย ธ.กสิกรไทย เลขที่ 046-2-57860-1
 •      3. ติดต่อนัดวัน และเวลาที่จะเข้าไปรับ เช่นหากต้องการใช้งานวันที่ 2 ตั้งแต่เช้า สามารถติดต่อรับกล้องล่วงหน้าได้ช่วงเย็นของวันที่ 1
 •          และจะต้องนำส่งคืนภายในไม่เกินเวลา 4 ทุ่ม ของวันที่ 2 หรือหากวันที่ 2 ใช้งานช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไป สามารถติดต่อรับได้ช่วงเช้าสุด
 •          เวลา 05.00- 06.00 น.  และสามารถนำส่งคืนได้เวลาก่อนเที่ยงของวันที่ 3 โดยก่อนเข้าไปรับหรือคืน จะต้องโทรนัดหมายเวลาทุกครั้ง
 •      4. ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือถ้าถ่ายสำเนามาจะต้องมีบัตรตัวจริงมาด้วยทุกครั้ง  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาจดทะเบียนบริษัท 
 •          (กรณีเป็น บริษัท) 
 •      5. ต้องเตรียมเงินประกัน และเงินค่าเช่าให้ครบตามจำนวนที่ตกลงกันเท่านั้นจึงจะสามารถรับกล้องและอุปกรณ์ได้
 •      6. สามารถติดต่อเกี่ยวกับงานเช่า โทร 094-948-4304, 02-010-0730, 085-219-6162 :Line ID 0618394097 และ 0852196162

รับประกันความพึงพอใจ

 •      1. กล้อง และอุปกรณ์ทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการใช้งานทุกครั้ง
 •      2. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ให้เช่าจะจัดให้ตามความเหมาะสมอย่างพอเพียง
 •      3. ผู้เช่าสามารถตรวจสอบก่อนการนำไปใช้งานจริง ในวันที่รับอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้อย่างถูกวิธี

การแจ้งข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานในเบื้องต้น

 •      1. เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเช่ากล้อง และอุปกรณ์ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำกล้องและอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะ
 •          สมกับงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เช่าประหยัดค่าใช้จ่าย หรือได้กล้องและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับงานถ่ายทำ
 •      2. ผู้เช่าจะต้องนำกล้อง และอุปกรณ์ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งความจำนงไว้แต่ต้น หากใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อาจจะเกิด
 •          ความเสียหายต่อผู้เช่าเอง ซึ่งทาง บริษัท เคทีพี โปรดักชั่นส์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบไดๆ ทั้งสิ้น 
 •      3. ปัจจุบันมีมิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่มากมาย ทาง บริษัท เคทีพี โปรดักชั่นส์ จำกัด จึงมีมาตรการที่รัดกุม โดยมีเจ้าหน้าที่และฝ่ายกฎหมายที่คอย
 •          ประสานอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมา ทาง บริษัท เคทีพี โปรดักชั่นส์ จำกัด ได้ดำเนินการกับบุคคลดังกล่าว ปัจจุบันบุคคลเหล่านั้นประจำการอยู่ที่
 •          เรือนจำ โทษฐานฉ้อฉล เอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีเจตนาลักทรัพย์
 •          หากจะคิดการใดๆ ให้พึงตระหนักว่าทรัพย์สิน เงินทองที่ได้มาไม่สุจริต จะทำให้อนาคตดับวูบลงทันที หากทางบริษัทฯดำเนินคดีแล้วจะไม่มีการ
 •          ปราณี  ประนอม ยอมความ พร้อมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง และทางอาญาจนถึงที่สุด

       *** ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเป็นธรรม ท่านช่วยเรา เราช่วยท่าน ขอบคุณครับ***

 =====================================================================

 แผนที่ติดต่อรับกล้อง และอุปกรณ์

<<กลับไปหน้าเช่ากล้อง>>

 
Online:  2
Visits:  329,177
Today:  50
PageView/Month:  197